Medewerkers

Het team van het LOVK bestaat uit ervaren leerkrachten met groeps- en mentortaken. Daarnaast ondersteunen onderwijsassistenten het onderwijsleerproces.

Leerkracht

Een groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Zij creëert een goed pedagogisch klimaat. Zij geeft vorm aan het onderwijsprogramma en houdt resultaten en vorderingen bij. Zo nodig verleent zij ook extra hulp aan leerlingen. Zij onderhoudt contacten met ouders en mentoren. Naast groepsgebonden taken heeft zij ook mentortaken.

 

Onze Leerkrachten

Mentor

Ieder kind krijgt een mentor, in feite een eigen juf. Zij is verantwoordelijk voor de goede voortgang van het totale onderwijs aan het kind. Zij begeleidt en ondersteunt ouders en kinderen in het werken met VoorSprong en VoortVarend. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Zij zorgt voor verslaglegging en verleent zo nodig extra zorg.

Om dit alles te kunnen doen, neemt de mentor initiatieven voor contact met ouders, met leerkrachten van het LOVK, met peuterspeelzalen en gastscholen. Zo komen kinderen van het LOVK goed voorbereid de basisschool binnen. Zij worden dan nog enige tijd gevolgd door de mentor.

Onze Mentoren

Onderwijsassistent

De onderwijsassistente verricht werkzaamheden die de goede voortgang van het on­derwijs be­vorderen, zoals begeleiding van kinderen bij het overblijven, buitenspel en uitstapjes.

Daarnaast verricht de onderwijsassistente ook onderwijstaken onder verant­woordelijkheid en leiding van de groepsleerkracht.

De logistiek van de materialen voor de onderwijsleerpakketten wordt ook verzorgd door de onderwijsassistente.

Onze Onderwijsassistentes

Medewerkers-tevredenheidsonderzoeken

Medewerkers zijn belangrijk bij het LOVK, zij zijn het kapitaal van de organisatie. Met elkaar vormen zij een sterk team waarin ondersteuning, coaching, flexibiliteit, leerbaarheid, positiviteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Om LOVK-breed goed in de gaten te houden of iedere medewerker op diverse gebieden tevreden is over het LOVK verzorgt het LOVK periodiek een uitgebreid medewerkers-tevredenheidsonderzoek. Hiermee wordt gepeild of we met elkaar de goede koers varen. Klik hiernaast voor het verslag van het laatste onderzoek.

 

medewerkers-tevredenheidsonderzoek