Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn bij het LOVK educatief partner, waardoor veel waarde gehecht wordt aan de mening van ouders over ons onderwijs. Vierjaarlijks wordt de mening van ouders uitgebreid bevraagd.

Ondersteuning vanuit het LOVK bij de stap naar het internaat

Om ouders te helpen hun kind voor te bereiden op het wonen in een schippersinternaat, heeft het LOVK een activiteitenset ‘Met Knuffie naar het internaat’ gemaakt. Centraal hierin staat een filmpje met een kind dat samen met Knuffie een nachtje gaat logeren op het internaat. Het bijbehorende materiaal ontvangt iedere ouder bij aanvang van groep 2.

Voor ouders die met hun oudste kind gaan starten op het internaat en de wal-school biedt het LOVK het buddyproject aan. Een project waarbij ervaren ouders, startende ouders ondersteunen bij alles wat er komt kijken bij deze stap. Mocht u geïnteresseerd zijn in het hebben of zijn van een buddy, neem dan contact op met uw mentor. Zij kan u hier meer over vertellen.