Privacy statement LOVK

Bij het LOVK gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, van u als ouders en ook van onze medewerkers.

Dit is vastgelegd in het Privacy statement en het Privacyreglement van onze school.

In het document Procedure behandeling verzoeken rechten betrokkenen vindt u informatie over de rechten die u heeft waar het uw persoonsgegevens betreft.

In het Protocol sociale media medewerkers en ouders staat beschreven hoe wij omgaan met privacy op sociale media.