Toezichthoudende bestuursleden

De heer K. (Koen) van de Genugten (voorzitter)

Onderwijsman in hart en nieren. Schoolleider op verschillende scholen bij Nestas-Scholengroep. Spannend, toekomstgericht onderwijs drijft hem om zich vast te bijten in de ontwikkeling van de scholen. Ook een tikkeltje eigenwijs, dus dat past goed bij het LOVK. Eén van de scholen van Nestas-Scholengroep waar Koen directeur is geweest, de Toermalijn, is een BSOS-school met veel schipperskinderen, waardoor veel raakvlakken zijn te vinden. Bestuurslid sinds augustus 2019. Voorzitter vanaf augustus 2022.

 

Mevrouw B. (Betty) Knol (penningmeester)

Geboren als schipperskind heeft ze ruim tien jaar gevaren. Haar kinderen hebben de LOVK-scholen bezocht en als betrokken ouder heeft ze ook zelf gewerkt met de lespakketten van het LOVK. In deze periode van 2000 tot 2004 is ze bestuurslid geweest van de LOVT en een korte periode plaatsvervangend bestuurslid voor het LOVK. Na deze periode is ze als administratief en financieel medewerker werkzaam geweest bij verschillende maritieme organisaties. Bestuurservaring heeft ze opgedaan als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex in Dordrecht. Omdat ze zich verbonden voelt met de binnenvaart en het van essentieel belang vindt dat de schipperskinderen goed onderwijs aan boord kunnen krijgen heeft zij besloten per 1 augustus 2020 toe te treden als penningmeester tot het LOVK-bestuur.

Mevrouw H. (Hanneke) Burggraaf (secretaris)

Heeft ruim 24 jaar als Marketing- en communicatiemedewerker binnen de Rabobank gewerkt en is in augustus 2022 gestart als Adviseur Medezeggenschap / Ambtelijk Secretaris van verschillende medezeggenschapsorganen in het christelijk onderwijs in Den-Haag. Tijdens haar Rabo-periode groeide haar interesse voor medezeggenschap, wat resulteerde in de rol van voorzitter van de Ondernemingsraad en het volgen van een opleiding tot adviseur medezeggenschap. Door haar brede interesse is zij ook als vrijwilliger actief binnen de cliëntenraad van het ziekenhuis in Dirksland en de ledenraad van de Rabobank. Haar kennis en ervaring wil zij graag inzetten binnen het toezichthoudend bestuur van het LOVK met een positieve en open blik. Samenwerkend en met het gezamenlijke doel: ‘Maatwerk voor elk kind!’. Hanneke is per augustus 2024 secretaris van het LOVK: bestuur@lovk.nl.

 

Mevrouw A. (Annette) Geluk

Heeft zelf ruim zeven jaar meegevaren en als ouder gewerkt met de lespakketten van het LOVK. Haar kinderen bezochten geregeld Het Zwanejong. Is nu als leerkracht werkzaam op basisschool De Horizon, een school waar altijd veel schipperskinderen kwamen. Zij is lid van de MR op deze school. Bij het LOVK is zij bestuurslid, op voordracht van de medezeggenschapsraad, sinds 1 augustus 2020.

De heer M. (Martijn) Stolk

 

Begon zijn loopbaan als in- en verkoper bij een bouw gerelateerde groothandel. In 2010 enthousiast gemaakt voor het werk als groepsleider op het schippersinternaat in Werkendam. In 2020 gestart als locatiedirecteur bij Limena. Op een betrokken, ontspannen en verbindende wijze werkt hij samen met zijn collega’s om schipperskinderen het ‘Beste na thuis’ te bieden. Vanaf 1 augustus 2022 bestuurslid bij de LOVK.

 

 

 

 

Uitvoerend bestuurslid

Mevrouw L. (Lienke) van Dijk

Als directeur-bestuurder van deze mooie organisatie geniet ik van de veelzijdigheid van deze bijzondere school. Het met elkaar buiten de box denken en gericht zijn op wat wél kan en het daarin maatwerk leveren geeft me veel energie. En vooral ook geniet ik van de mensen die het LOVK met elkaar maken tot wat ze is. Alle collega's en ook ouders, met ieder hun specifieke talenten zorgen ervoor dat ik elke dag met plezier mijn werk doe. Een dag is voor mij geslaagd als ik verbinding en samenwerking heb gehad met het team, ouders en externen, gericht op het einddoel: het optimaal ondersteunen van de ontwikkeling van het schipperskind. It takes a village to raise a child. De LOVK village is een warme en betrokken village. Daar gun je elk kind om te wonen, groeien en leren.


Ik ben bereikbaar via mail: lienke.vdijk@lovk.nl en telefonisch: 0610990215 (ook via WhatsApp)